3. ŞAHSI HACİZ DİLEKÇESİ

May 1, 2017 | İcra Hukuku

3. ŞAHSI HACİZ DİLEKÇESİ

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:

Dosyamız borçlusunun ……………………………..’ ın yanında aktif SSK’ lı çalıştığı tespit edilmekle, ……………….. tarihinde ücretten sayılan ikramiye ve sair alacaklarının ¼’ü nün ve yakacak yardımı, sosyal yardım vs. gibi tüm yan ödemelerinin haczine karar verilmiş ve çalıştığı kuruma haczin konularak ilk aylığından itibaren tevkifata başlanması; belirtilen hususların yerine getirilmediği takdirde İ.İ.K 356. madde uyarınca borçlunun maaşından kesilmeyen veya kesilip de gönderilmeyen paralar için ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına gerek kalmaksızın sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarından tahsiline gidileceği ve İ.İ.K 357. madde uyarınca belirtilen hususları yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na bildirimde bulunulacağına dair çalıştığı kuruma müzekkere gönderilmiş; gönderilen haciz müzekkeresi …………….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Çalıştığı kurumca cevap verilmemesi üzerine …………….. tarihinde maaş tekit müzekkeresi gönderilmiş; tekit müzekkeresi…………… tarihinde tebliğ edilmesine rağmen yine de cevap verilmemiştir.

Gönderilen müzekkerelerde belirtilmesine rağmen; İ.İ.K 356. vd. maddelerini ihlal etmiştir. İ.İ.K 356. madde “borçlunun maaşından kesilmeyen veya kesilip de ilk vasıta ile gönderilmeyen paralar için İİK nun 356.ncı maddesine istinaden ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın sebebiyet verenlerin maaş veya sair mallarında tahsil cihetine gidileceğin tebliğ olunur.” Hükmü uyarınca maaş haciz müzekkeresinin tebliğ edildiği…………… tarihinden itibaren kesmedikleri miktar kadar……………… ın mallarının haczini, AKBANK T.A.Ş, T.E.B. A.Ş, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, İŞ BANKASI, VAKIFLAR BANKASI T.A.O, YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş, DENİZBANK A.Ş, HSBC BANK A.Ş VE TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne müzekkere yazılarak hak ve alacakları üzerine haciz konulmasını,

UYAP sistemine T.C KİMLİK NUMARASININ ……………..) kaydedilerek, araç ve taşınmaz sorgusunun yapılmasını, araç ve taşınmaz kaydına rastlanması halinde araç ve taşınmazlar üzerine haciz konulmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili
E-İMZALIDIR
Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

İcra Müdürü

Maaş haczine cevap vermeyen işverenin borçlu olarak eklenmesi talep örneği

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO          :

ALACAKLI            :

BORÇLU               :

AÇIKLAMALAR  :

Dosyamız borçlusunun, Uyap üzerinden yapılan SGK sorgusunda, … GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı işyerinde aktif sigortalı çalışmakta olduğu tespit edilmiş olup maaş haczi müzekkeresi işverene gönderilmiş ve … tarihinde tebliğ edilmiştir. İşveren İİK 355 md. gereğince sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

İşverenin kesinti yapmadığı tutar kadar borçlandırılarak dosyaya borçlu olarak kaydedilmesini, adına kayıtlı ARAÇ ve TAŞINMAZLARIN bulunup bulunmadığının sorgulanmasına, araç var ise üzerine HACİZ ŞERHİ işlenip son takyidat durumunun belirlenerek, sorgulama sonucunu gösterir dökümün dosya içine alınmasına, taşınmaz bulunması halinde üzerine haciz konulmasına, bu hususta ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi yazılarak haciz şerhinin işlenmesinin istenilmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih

Alacaklı vekili

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Anonim

    MAAŞ HACZİNE CEVAP VERMEYEN İŞVERENE TEKİD YOLLAMAYA GEREK VA RMI

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.