2002 Yılı Öncesi Evlilikler Mal Rejimi

Tem 9, 2019 | Uygulama

2002 Yılı Öncesi Evlilikte Mallar Nasıl Paylaşılır?

Taraflar 18.08.1980 tarihinde evlenmişler ve boşanmalarına ait kararın tarihinde kesinleşmesi ile evlilik birliği son bulmuştur. Davacı evlilik birliği içinde 01.03.1984 tarihinde edinilen ve davalı adına tescil olunan taşınmaz sebebiyle katkı payı davası açmış ve mahkemece 30.000 Tl katkı payının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Davacı yaptığı icra takibinde, davalıdan dava tarihi 12.07.2005 tarihinden hüküm tarihi olan 12.09.2006 tarihine kadar işleyen faizin tahsilini istemiştir.

Faiz asıl alacağın bir bölümü olmayıp, asıl alacağa bağlı fer’i nitelikte bir haktır. Borçlar Kanunu’nun 113. maddesi uyarınca, asıl alacak sona erince fer’i haklar da sona ermiş sayılır. Faiz, asıl alacağa bağlı olmasına rağmen, asıl alacaktan ayrı olarak dava ve takip konusu edilebilir. Asıl alacak için açılan davada faize ilişkin hakkın saklı tutulmamış olması, daha sonra faiz için ayrı bir dava açılmasına engel teşkil etmez. Ancak, faiz isteğinin ayrı bir davaya konu yapılması halinde, dava tarihi itibariyle asıl alacağın ödenmemiş olması, ödenmiş ise de ihtirazi kayıt konulması şarttır. Aksi halde faiz alacağı da sona ermiş sayılır. Davalı, yargılama oturumlarına katılmamış ve temyiz incelemesine konu eldeki davanın açıldığı tarih olan 14.11.2006 tarihinden evvel ödeme yapıldığı savunmasında bulunmamıştır. Dosya arasında mevcut yukarıda esas numarası yazılı Ankara On beşinci İcra Müdürlüğünün takip dosyasına da Ankara Birinci Aile Mahkemcsi’nin 2005/806 Esas, 2006/892 karar sayılı ilamı ile hükmolunan temyiz incelemesine konu faiz, alacağının bağlı bulunduğu asıl alacağın ödendiğine ilişkin herhangi bir kayıt düşülmemiştir.

Öte yandan, taraflar arasında başka mal rejimi seçilmediğinden X tarihine kadar mal ayrılığı, bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Ankara Birinci Aile Mahkemesi’nin 2005/806 Esas, 2006/9892 Karar sayılı ilamı ile hükme bağlanan katkı payı alacağı davasına konu II numaralı daire. 743 sayılı TKM’nin 170. maddesine göre eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu 01.03.1984 tarihinde alınarak davalı koca adına tescil edildiğinden uyuşmazlık BK’nın genel hükümlerine göre çözüme kavuşturulmuş, dava konusu taşınmazın dava tarihi itibariyle belirlenen değeri üzerinden davacının katkı payı alacağı belirlenmiştir.

Adana’da boşanma avukatlarından Avukat Saim İNCEKAŞ; 2002 öncesi evliliklerde mal paylaşımının uzmanlık alanı gerektiren bir konu olduğunun altını çizmektedir.

TMK’nın 239/son maddesi ise 01.01.2002 tarihinden sonra evlilik birliği içinde edinilen malların tasfiyesi, katılma alacağı talep edildiği takdirde sürüm değerinin tespiti ile faize de karar tarihinden itibaren hükmolunacağını kararlaştırılmış olup, faiz talebinin bağlı bulunduğu katkı payı alacağına ilişkin davada uygulama yeri bulunmadığından davanın bu nedenle reddi doğru olmamıştır. Mahkemece yapılacak iş, talep göz önünde tutularak, davanın açıldığı 14.11.2005 tarihine kadar asıl alacağın ödenip ödenmediğinin tespiti; ödenmemiş veya ödenmiş ise de davacı alacaklı tarafından ihtirazi kayıt konulmuş olduğunun belirlenmesi halinde, talep dönemine ilişkini faiz isteğinin hesaplanarak hüküm kurulmasından ibarettir.(1)


Kaynak:

  1. Yargıtay 8. HD, 2010 Tarih ve E.2009/5761 K. 2010/1314 Sayılı

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2002 Yılı Öncesi Evlilikler Mal Rejimi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.