Bir Sayfa Seçin

T.C

BALIKESİR

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO                          :

 

TALEPTE BULUNAN       :

 

TALEP                                  :

 

Yukarıda Müdürlüğünüze ait numarası yazılı olan dosyada iştirak nafakası alacaklısıyım. 09.02.2019 tarihinde doğduğum için 09.02.2019 tarih itibariyle 18 yaşımı doldurmuş olduğumdan kanunen reşit sayılmaktayım. Bu nedenle dosya borçlusu olan babam……………..’den Müdürlüğünüz aracılığı ile almış olduğum 275,00 TL İŞTİRAK NAFAKASI ile birikmiş olan tüm hak ve nafaka alacaklarımdan VAZGEÇİYORUM.

Tüm hak ve alacaklarımdan VAZGEÇTİĞİM için dosyada olan hak ve alacaklarım (birikmiş olan alacaklar dahil)  yeniden hesaplanarak hakkım olan alacaklar için borçlunun maaşına koyulan hacizlerin kaldırılarak, SGK ‘ya bildirilmesini talep ederim.

Gereği gibi karar verilmesi arz ve talep ederim.    12.03.2019

 

                                                                                               TALEPTE BULUNAN

                                                                                                

 

EK :

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi