17 Yaşında Evlilik Nasıl Gerçekleşir?

17 Yaşında Evlilik Nasıl Gerçekleşir?

Evlenme sözleşmesini yapabilmek için belirli bir yaşa ulaşılmış olması gerekmektedir. Bu yaş ise “17”dir.

Olağan evlenme yaşını dolduran erkek ve kadın ile ergin olup da kısıtlanmış olanların yasal temsilcisinin izni evlenebileceklerinden haklı olmayan sebeplerle kendisine evlenmeye izin verilmeyen küçük veya kısıtlı bu konuda aile mahkemesine başvurabilir. İşte bu davaya olağan evlenmeye izin(17 yaşında evlenme) davası denilir.

Hangi Mahkeme Görevlidir?

Olağan evlenmeye izin davalarında aile mahkemesi görevlidir. Olağan evlenmeye izin davasında yetkili mahkeme izin isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Olağan evlenmeye izin davasında yasal temsilci dinlenmeden karar verilemez. Başka bir deyişle aile mahkemesi haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Olağan evlenmeye izin istemine evrak üzerinde karar verilemez. Olağan evlenmeye izin davasında evlenmesine izin istenilen küçük ergin olmuşsa dava konusuz kalır.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin vermeye ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Yargıtay Kararları

Evlenmesine izin verilmesi talep edilen kişi ergin olmuş ise evlenmeye izin davası konusuz kalır.

Evlenmesine izin verilmesi talep edilen Zeliha 27.08.1992 doğumlu olup, kararın verilmesinden sonra temyiz incelemesi sırasında ergin olmuş ve dava konusuz kalmıştır. Bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. (Y2HD, 17.01.2012, E. 2010/13532, K. 2012/393.)

Evlenmeye izin davasında verilen karar davacının yasal temsilcisi tarafından temyiz edilebilir.

Davacı, 24.1.1992 doğumlu olup, dava tarihinde onyedi yaşını doldurmuş, yasal evlenme yaşma (TMK.m. 124/1) ulaşmış durumdadır. Bu sebeple istek, Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi gereğince evlenmeye izin verilmesi niteliğinde olmayıp, aynı yasamn 128. maddesinde yer alan yasal temsilcinin haklı bir sebep olmaksızın izin vermemesine dayalı evlenmeye izin isteğine ilişkindir. Mahkemece verilen karar da bu yasal çerçevede “yasal temsilcisinin izni aranmaksızın davacının evlenmesine izin verilmesi” niteliğindedir. Bu karar, davacının yasal temsilcilerinden (babası) tarafından temyiz edilmiştir. İnceleme tarihi itibarıyla davacı onsekiz yaşını doldurarak ergin olmuş, yasal temsilcisinin iznine gerek olmaksızın evlenebilir duruma gelmiştir. Bu sebeple evlenmeye izin isteğine ihtiyaç kalmamıştır. Başka bir ifade ile dava konusuz hale gelmiştir. Öyleyse bu yönde karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir. (Y2HD, 02.03.2011, E. 2010/1695, K. 2011/3559)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.