Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

16 Yaşında Evlenme(Olağandışı Evlenme Yaşı)

16 Yaşında Evlenme(Olağandışı Evlenme Yaşı)

Olağan dışı evlenme yaşı kadın ve erkek için onaltı yaş olarak belirlenmiştir.

Aile mahkemesi hâkimi olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasisini dinleyerek evlenmesine izin verebilir.

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için izin istenilenin 16 yaşını tamamlamış olması yeterli olmayıp olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep kanıtlanmalıdır.

Olağan dışı evlenmeye izin kararı verilmesini gerektiren olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin bulunup bulunmadığını aile mahkemesi takdir edecektir.

Hangi Mahkeme Görevlidir?

Olağan dışı evlenmeye izin davalarında aile mahkemesi görevlidir. Olağan dışı evlenmeye izin davasında yetkili mahkeme izin isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Olağan dışı evlenmeye izin istemi çekişmesiz yargı konusudur. Dolayısıyla olağan dışı evlenmeye izin davası hasımsız olarak incelenmektedir.

Evlenmeye izin davasında evlenilmek istenen kişiye husumet yöneltilmesi de zorunlu değildir.

Olağan dışı evlenmeye izin istemine evrak üzerinde karar verilemez. Aile mahkemesi tarafından duruşma yapılarak evlenmesine izin istenilen kişi mutlaka dinlenmeli, duraksama varsa evlenme olgunluğu konusunda uzman görüşünden yararlanılmalı, olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep konusunda gösterilen deliller toplanarak sonucuna göre karar verilmelidir.

Bölge adliye mahkemesihukuk dairelerinden henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin vermeye ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Yargıtay Kararları

Onaltı yaşını doldurmuş olma şartı, dava açılabilmesinin değil, izin verilebilmesinin şartıdır.

Evlenmesine izin verilmesi talep edilen Gülşah, 17.03.1994 doğumlu olup, iznin verildiği tarihte on altı yaşını doldurmuştur. Yasadaki (TMK md 124/2) on altı yaşını doldurmuş olma şartı, dava açılabilmesinin değil, izin verilebilmesinin şartıdır. Hükmün verildiği tarihitibariyle ilgili on altı yaşını doldurduğuna göre, bu koşul gerçekleşmiştir. Bu bakımdan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği yerinde görülmemiş, isteğin reddi gerekmiştir. (Y2HD, 23.01.2012, E. 2010/15102, K. 2012/938)

Olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple ancak onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilir.

-Davacı Burcu’ya velayeten annesi Şerife Akşit ve babası Salih Akşit tarafından 14.7.2008 tarihinde hasımsız olarak açılan davada, velayet altında bulunan Burcu’nun evlenmesine izin verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile “ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir. Evlenmeye izin verilmesi istenilen 12.4.1993 doğumlu Burcu’nun dava tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 30.03.2011, E. 2010/3710, K. 2011/5584.)

-Davacı Tuğba Danacı’ya velayeten annesi Gülseren Danacı ve babası İsa Danacı tarafından 09.02.2009 tarihinde hasımsız olarak açılan davada, velayet altında bulunan Tuğba Danacı’nın evlenmesine izin verilmesinin istendiği, mahkemece davanın
kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2.maddesi ile “Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir. Evlenmesine izin verilmesi istenilen 24.08.1993 doğumlu Tuğba Danacı’nm dava tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanununun 124/2.maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 12.04.2011, E. 2010/3712, K. 2011/6482.)

Etrafta dedikodu çıkmışsa 16 yaşındaki erkek veya kadının evlenmesine izin verilebilir.

Emine ile Ercan’ın bir yıllık nişanlı oldukları kızın 16 yaşını doldurduğu yurt dışında olan Ercan’ın Türkiye’ye geldiğinde ailelerin bulunmadığı sırada evde birlikte kaldıkları ve etrafta dedikodu çıktığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır. 4721 Sayılı Kanunun 124/2. maddesi koşulları oluşmakla davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. (Y2HD, 11.11.2002, 11433-12113.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Medeni Hukuk Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 23:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

  • Öncelikle slmlar benim sorum 16 yaşında bir kız la 25 yaşında erkek nişanlandı ve resmi nikah için ne gerekli ailesinin onayı var biz nasıl bir yol izlemeliyiz nasıl dava açmamız lazım kim açabilir davayı ve nasıl açabilir saygilarimla

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.