Bir Sayfa Seçin

103 Haciz Davet Kağıdı Talebi Dilekçesi

[ICRADAIRESI] MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

Dosya No : [ICRA DOSYA NO]

Borçlu/Borçlular: [BORCLU ADI SOYADI] [BORCLU ADRESI]  [BORCLU ILCE] [BORCLU İL]

Haciz Tarihi:

Alacaklı vekili geldi.

Borçlu/borçlulara belirtilen tarihte yapılan haciz sırasında kendileri ya da Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır olmadığından, İ.İ.K.103 maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyecekleri varsa bildirmeleri için 103 davetiyesi tebliğine karar verilmesini talep ederim, dedi. [GUNUN TARIHI]

                                                                              Alacaklı Vekili

                                                                  [ALACAKLI VEKILI ADI SOYADI]

Son Güncelleme Tarihi