100 Maddeye Yarar Bilgi Talebi Müzekkeresi

100 Maddeye Yara Bilgi Talebi Dilekçesi


               T.C.

8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

           …/…..

                                   MAL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                             KARAPINAR

DOSYANIZ NO        :

İLGİ                            : Karapınar Tapu Müdürlüğü ……. Tarih Yazısı.

ALACAKLI                :

VEKİLİ                       : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

BORÇLU                    :

                                    Yukarıda yazılı olan borçlunun dosyamız hacizli g.menkulleri üzerinde müdürlüğünüz dosyası ……. tarih ve …. yevmiye no, …………tarih ve ……yevmiye no ile haczinizin bulunduğu ilgi yazı ile bildirilmiştir.

                                    Hacze konu taşınmazlar satışa arzedileceğinden İİK 100 madde yarar bilgilerinin ve dosyanız haczi devam ediyorsa bildirilmesine alacaklı vekili talebi vechile karar verilmiştir.

                                   Karar gereğinin ifası ile neticeden Müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur.

                                                                                               8.İcra Müd. Yrd.       

           

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın