1 Yılı Doldurmayan Evlilik Duygusal-Fiziksel-Sosyal Şiddet Sebepli Boşanma Dava Dilekçesi

May 6, 2020 | Dava Dilekçesi

1 Yılı Doldurmayan Evlilik Duygusal-Fiziksel-Sosyal Şiddet Sebepli Boşanma Dava Dilekçesi

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ (Adana Barosu -4293) (Adres alt bilgide yer almaktadır.)

DAVALI :
-KONU :

1-) Şiddetli geçimsizlik neticesinde evliliğin temelinden sarsılması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmesi sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi,

2-) Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin taraflar üzerinde bırakılması(karşı tarafa yükletilmemesi) taleplerimizi içerir dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

Taraflar arasındaki ciddi ve şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve ortak yaşamın gerek davacı müvekkil X için gerek ise davalı eş X için çekilmez hale gelmesine neden olmuştur. Bu hususu sayın mahkemeniz nezdinde sübut deliller ve tanık beyanları ile kanıtlayacağız. Şöyle ki;

1-) Taraflar öğrencisi oldukları X’de tanışmışlardır. İki yıllık bir ilişki süreci neticesinde X yılı X ayında evlenmişlerdir. Davacı müvekkil X lisans eğitimine devam etmekte ve aynı zamanda çalışmaktadır. Davalı eş X ise X bahar döneminde mezun olmuştur. Evlilik içerisinde müşterek çocuk bulunmamaktadır.

Henüz tanışma evresinde tezahür eden karakter uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıklar evlilik sonrası sürece de sirayet etmiş, silsile halinde şiddetini arttıran tartışmalar her iki tarafa da fiziksel ve ruhsal açıdan kritik zarar verir noktaya gelmiştir.

Müvekkil X ile davalı X’un ortak konutta birlikteliği sadece üç aylık bir süreç zarfında devam edebilmiştir. Üç aylık birliktelik neticesinde yaşanan travmatik olay ve vakıalar işbu evliliğin gerek taraflar için gerek ise toplum için hiçbir yarar gütmediğini ortaya koymaktadır.

2-) DAVACI MÜVEKKİL X ARKADAŞ VE AKRABALARININ ÖNÜNDE DAVALI X TARAFINDAN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZ VE HAKARETLERE MARUZ KALMIŞTIR.

Taraflar X’da gerçekleşen bir düğüne katılmışlardır. Düğün dönüşünde ise taraflar aynı arabada müvekkil X’in kuzeni X, kuzeninin eşi X ve X arkadaşı ile X’a doğru yola çıkmışlardır.

Yolculuk esnasında davalı X tarafından davacı müvekkil X söz ve fiziksel temaslar eşliğinde taciz edilmiştir. Davalı eş duygusal ve psikolojik tacizin boyutunu arttırmış, sakin bir şekilde durumu geçiştirmeye çalışan müvekkil X’in huzurunu bozmak amacıyla “X bana cevap vereceksin, efendi olacaksın, olmazsan ben seni efendi etmesini bilirim” diyerek müvekkil X’i omzundan çekiştirmiştir. Davalı eşin davranışlarına arabada yer alan kimse anlam verememiştir. Davalı eş otobanda seyretmekte olan aracın durdurulması için çığlık atmış, araçtaki herkesi dehşet içerisine düşmesine yol açmıştır. Şoför(X’in arkadaşı) tarafından araç otobanda riskli bir şekilde durdurulmuştur. Araç içerisinden inen davalı eş, davacı müvekkile karşı yüzüğünü parmağından çıkartarak “bana adam gibi cevap bile vermiyorsun, bu saatten sonra yüzüğü takmanın da bir anlamı yok” şeklinde haykırmıştır.

Müvekkil X arkadaşı ve kuzeni önünde son derece küçük düşürülmüş, ev içerisinde yaşanan tartışmaların toplum içerisinde de baş göstermesi onu son derece çaresiz hissettirmiştir. Yaşananların devamında geçimsizlik şiddetini her geçen gün arttırmıştır.

3-) DAVALI X, DAVACI MÜVEKKİL X’İN AKRABALARINI SON DERECE SAYGISIZ BİR ŞEKİLDE ORTAK KONUTTAN KOVMUŞTUR.

Sorunlu X yolculuğu sonrasında müvekkil X’in kuzeni X ve eşi X müvekkili yalnız bırakmamak amacıyla ortak konuta gelmişlerdir. Misafirler evde bir gece geçirmişlerdir. Davalı eş X tarafından o gece boyunca huzursuzluk devam etmiş ve hatta tepe noktasına tırmandırılmıştır. Öyle ki sabah olduğunda davalı eş X yüksek sesle “Kuzenini de al defol git bu evden! Toplayın ne eşyanız varsa kalkın gidin bu evden!” şeklinde bağırmış, müvekkil X’in kuzenleri bu duruma son derece üzülmüş ve ortak konutu terk etmişlerdir.

Davacı müvekkil X yaşananlar akabinde ortak konutu terk etmemiş, tüm bu yaşananların hayreti içerisinde “X neden böyle yapıyorsun, neden bana ve kendine zarar veriyorsun?” demiş ve davalı eş tarafından “Neden yaptığımı bilmiyorum, anlaşamıyoruz işte” cevabını almıştır.

4-) DAVALI EŞİN DAVRANIŞLARI SEBEBİYLE DAVACI MÜVEKKİL X’İN EĞİTİM VE İŞ HAYATI DAHİ SEKTEYE UĞRAMIŞTIR.

Müvekkil X bir yandan iş hayatını devam ettirirken bir yandan ise lisans eğitimini tamamlamak üzere üstün bir efor sarf etmektedir. X halihazırda hayatının en engebeli ve manevi desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde davalı eş tarafından sınav öncesindeki gece yarısında dahi uykusundan uyandırılmış, “benimle ilgilenmiyorsun” ithamlarına maruz kalmıştır. Müvekkil bu nedenle önem arz eden sınavında başarısız olmuştur.

Yine sabah 8 ve akşam 6 mesai düzeninde çalışmakta olan müvekkil X iş yerinde davalı eşin saatler süren telefon tartışmalarına katlanmak zorunda kalmış, ruhsal ve fiziksel açıdan tamamen tükenmiştir.

5-) DAVACI MÜVEKKİL X DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMIŞTIR.

Davalı eş en ufak tartışmada dahi “sen erkek misin, böyle tartışma olmaz gel de yüzüme vur bir tane delikanlıysan, bu kadar erkek değilsin herhalde, ne oldu yetmiyor mu delikanlılığın” şeklinde ağır tahrik edici ve tartışmayı körükleyen ithamlara maruz kalmıştır. Müvekkil X karakteri gereği naif ve ağırbaşlı bir insan olması nedeniyle tahrik edici bu beyanlara karşılık vermemiş, evliliğin her iki taraf için de çekilmez bir hal aldığının bilinci ile işbu davayı ikame etmiştir.

6-) DAVALI EŞ HER GEÇEN GÜN KENDİSİNE ZARAR VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Duygu durum bakımından son derece tutarsız olan ve evliliği temelinden sarsan olaylara sebebiyet veren davalı eşin bu davranışları kendisi ve müvekkil açısından hayati risk oluşturur dereceye gelmiştir. Öyle ki gece uykusundan uyandırdığı müvekkile karşı: “kendimi öldürmek istiyorum, aşağı atacağım kendimi balkondan, gelip paramparça olmuş cesedime bakarsın” diyerek kendisini balkondan aşağı sarkıtıp tekrar yukarı çekmiştir. Yaşanan bu talihsiz durum akabinde müvekkil babasını arayarak yardım istemiş, müvekkilin babası davalı X’la telefonda konuşarak onu kendisine getirmeye çabalamıştır.

Sonuç olarak; işbu evliliğin kendisinden beklenen hiçbir yararı sergilemediği ve hatta taraflara son derece zarar verdiği hususu müvekkil tarafından acı tecrübeler doğrultusunda idrak edilmiştir. Arz edilen nedenler çerçevesinde işbu boşanma davasının açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : M.K., B.K., H.M.K., A.Y. ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER :

Tanık(Bilahare bildirilecektir),
Yemin,
Bilirkişi incelemesi,
Mali ve ekonomik durum araştırması,
Hastane kayıt, belge ve raporları,
Fotoğraf ve görüntü dokümanları,
Whatsapp telefon uygulaması sohbet görüntüleri ve SMS kayıtları,
Kurumsal ve bireysel mail yazışmaları,
Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1-) Şiddetli geçimsizlik neticesinde evliliğin temelinden sarsılması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmesi sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini,

2-) Yargılama gideri ve avukatlık ücreti talebimiz bulunmamaktadır, bu doğrultuda karar verilmesini,

Vekaleten, saygılarımla arz ve talep ederim.


Davacı 
Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
e-imza

EK:

1-) Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.