Jeśli pożyczkobiorca umrze w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli dłużnik umrze w postępowaniu egzekucyjnym

DŁUG PIENIĘŻNY

Wspólna odpowiedzialność ponieważ wierzycielmoże nadal ścigać jednego lub więcej spadkobierców lub wszystkich z nich. Dlatego spadkobiercy PRZYJAZNY PRZYCHODZI wola

DŁUG BEZ PIENIĘDZY

W takim przypadku postępowanie będzie kontynuowane wspólnie przeciwko wszystkim spadkobiercom. Z tego powodu spadkobiercy stają się towarzyszami towarzyszącymi.

Zostaw komentarz

tr Türkçe
X
błąd: Kliknięcie prawym przyciskiem jest wyłączone.