İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü

İcrada Tatil ve Talik Halleri – Borçlunun Hastalığı ve Özürü

  • Borçlunun yakınlarından birinin ölümü; yakınlardan maksat sadece eşi ile kan ve sıhrîyet itibariyle alt ve üstsoyudur. Bu durumda ölüm günü dahil 3 gün icra takip işlemi yapılamaz.
  • Bizzat borçlunun ölümü: Bu durumda eğer mirasçılar açıkça mirası kabul etmişlerse 3 gün; açıkça kabul veya ret etmemişlerse 3 ay icra takip işlemi yapılamaz.
  • Borçlunun tutuklu veya hükümlü olması
  • Borçlunun asker olması
  • Borçlunun ağır hasta olması

Bu son üç halde, borçlu kendisine bir temsilci atayıncaya kadar, hakkında icra takip işlemi yapılamaz.

Tatil Saatinde (gece vakti) Yapılabilecek İcra Takip İşlemleri

Tatil saatlerinde yani gece vakti kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılmamakla birlikte istisnai olarak şu hallerde haciz işlemi yapılabilir:

  • Gece çalışan bar, gece kulübü v.b. yerlerde gece vakti hasılat haczi yapılabilir
  • Borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa gece vakti de haciz yapılabilir
  • Gündüz başlamış olan haciz tamamlanamamışsa gece de devam edilebilir

Tatil Günlerinde Yapılacabilecek İcra İşlemleri

Tatil günlerinde kural olarak hiçbir icra takip işlemi yapılamamakla birlikte istisnai olarak bazı icra takip iş­lemleri yapılabilecektir.

Bunlar:

  • Haciz yapılabilir
  • Muhafaza tedbiri alınabilir
  • Tebligat yapılabilir

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.