EŞLERDEN BİRİSİNİN BORCU NEDENİYLE DİĞER EŞİN SORUMLULUĞU

Son Güncelleme Tarihi

EŞLERDEN BİRİSİNİN BORCU NEDENİYLE DİĞER EŞİN SORUMLULUĞU

Günümüzde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kocanın(genellikle) borcu yüzünden eşin sorumluluğudur.Öncelikle belirtmek gerekir ki 2002 yılında değişen Medeni Kanun ile eğer eşler AYRICA bir sözleşme yapmamış iseler edinilmiş mal rejimine tabi olacaklardır.

Peki nedir bu edinilmiş mal rejimi?

Edinilmiş mal rejimi evlilik süresi içerisinde elde edilmiş malları ‘kişisel mal’ ve ‘edinilmiş mal’ olarak gruplandırmaktadır.(Medeni Kanun 218.m) Bu kapsamda ‘kişisel mallarınız’ dışarsında kalan malların tümü edinilmiş mal rejimine tabi olup eşlerden herhangi birisinin borcu akabinde haciz durumunda haczi mümkün hale gelecektir.Bu durumda ‘kişisel mal’lar haczedilemeyecektir.’Kişisel mallar’ı sayarak geriye kalan malların tümünün edinilmiş mal olduğunu kabul etmemiz konunun anlaşılması bakımından rahatlık sağlayacaktır.Tabi ki 2002 yılından itibaren gerçekleşen olgular için açıklamada bulunduğumuzu unutmamak gerekir.2002 yılı öncesi evlilik sırasında kazanılan mallar kimin üstüne ise onun kişisel malı sayılacaktır diyebiliriz.

EDİNİLMİŞ MALLAR NELERDİR?

  • Bir çalışma karşılığı olan kazanımlar
  • SGK, BAĞ-KUR gibi sandıklardan yapılan ödemeler
  • Çalışma gücü kaybı tazminatları
  • Kişisel mallardan gelen gelirler(örneğin kadın eş üzerine olan evden gelen kira ücreti, ev kişiseldir ancak ücret edinilmiş mal kapsamında ortak kazanım sayılır)

Özetlemek gerekir ise edinilmiş mal sayılan tüm varlıklar işbu evlilik tasfiye sürecine girdiği anda(boşanma, ölüm) tasfiyeye dahil edilecek yani taraflara yarı yarıya hak sahipliği sağlanacaktır.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.