Hukuk ve Avukatlık Çalışma Alanlarımız

Avukat Saim İncekaş Hakkında

Adana'da ikamet eden Av. Saim İncekaş kurucusu olduğu hukuk ofisinin her uzmanlık alanında gelişmesini amaç edinmiştir. Adana'da Baroya kayıtlı avukatlar arasında yer almaktadır. Adana'da avukat olarak ilgilendiği dava çeşitleri Boşanma Avukatlığı, Ceza Avukatlığı, İdare Davaları, İcra Avukatlığı ve Bilişim Suçları Davaları'dır. Adana Adliyesine 2 dakika mesafe uzaklıkta merkez avukatlık ofisi bulunmaktadır. Av. Saim İncekaş uzmanlık alanları ile ilgili birçok makale ve yazı paylaşmaktadır. Müvekkiller mevcut dosyalarını web sitemiz üzerinden takip edebilirler.

Adana Avukatlık ve Danışmanlık Ofisimiz

Adana/Seyhan

Adana'da yer alan merkez ofisimiz avukatlık ve danışmanlık için hizmetinizdedir.

Gaziantep Avukatlık ve Danışmanlık Ofisimiz

Gaziantep/Nizip

Gaziantep Nizip ilçesinde yer alan hukuk ofisimiz sizler için hizmettedir.

İstanbul Avukatlık ve Daşınmanlık Ofisimiz

İstanbul/Levent

İstanbul'da ikamet eden müvekkillerimiz için hizmetinizdeyiz.

İzmir Avukatlık ve Danışmanlık Ofisimiz

İzmir/Bornova

İzmir'de oturan müvekkilerrimiz için her zaman hizmetinizdeyiz.

Adana İcra Avukatı

First Feature Image

Ticari ve İcrai tüm uyuşmazlıklarınız ve icra takip, haciz, tahliye işlemleriniz.Adana İncekaş Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana Boşanma Avukatı

First Feature Image

Trafik Kazası Tazminatları, Boşanma, Babalık Davası, Mal Paylaşımı, Vasiyet, Miras Davası.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana İdari Dava Avukatı

First Feature Image

İdari ve Aile hukukuna dair tüm uyuşmazlıklar.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.Avukat Adana.

Adana Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi Hukuk Makaleleri

Adana Boşanma, Ceza, İcra, Bilişim Avukatlık ve Danışmanlık

 • İhtiyati Haciz Talepli Dava Dilekçesi T.C GAZİANTEP ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ   İhtiyati Haciz Talebinde Bulunan ALACAKLI    : VEKİLİ           : BORÇLU        : MERNİS ADRESİ KONU: İhtiyati haciz isteminden ibarettir. AÇIKLAMA Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve muaccel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir. Sayın mahkeme, aleyhine haciz istenilen Naci İBİŞ, müvekkile 03/10/2018 vade tarihli olmak üzere […]

  Continue Reading...
 • Haczin Kısmen Kaldırılması/Fekki Talebi ………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO               : 2018/ …… KONU                                   : Borçluya ait bazı taşınmazlardaki haczin kaldırılmasına yönelik talebimiz.             Borçlu adına kayıtlı olup, üzerine haciz koyduğumuz taşınmazlardan …… İlçesi, …… Mahallesi …….. te kayıtlı taşınmazlardaki haczimiz devam etmek üzere;             Aşağıda belirttiğimiz taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep ediyoruz:             1- […]

  Continue Reading...
 • Mahkemeden Tapuya Davalıdır Şerhi Müzekkeresi … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO                 :201 E. DAVACI                       : VEKİLİ                         :AV. KONU                         :Talep dilekçemizin arzıdır. AÇIKLAMALAR           : Yukarıda esas numarası yazılı Sayın Mahkeme dosyasından, tensip kararı ile tapu iptal ve tescil davası açıldığı hususunda tapu kaydına şerh verilmesine karar verilmiş olup, iş bu karara ilişkin olarak 16.10.2015 tarihinde Aksu […]

  Continue Reading...
 • Kargo Şirketinin Verdiği Zarar – Dava Dilekçesi  …. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                                          :                  VEKİLİ                                           :   DAVALI                                          : MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş   TALEP KONUSU                 : MNG Kargo şirketi tarafından taşıma esnasında zarar görüp teslim alınmayan cihaza istinaden fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla tazminat […]

  Continue Reading...
 • İşçilik Alacağı, İş Mahkemesine Dava Dilekçesi ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                   : VEKİLİ                      : Av. DAVALI                   :   KONU                       : Davaya konu alacağın hesaplanması uzmanlık gerektirdiğiiçin davamızı bilirkişi raporundan sonra artırmak üzere fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydıyla ŞİMDİLİK 5.000,00 tl kıdem tazminatı, 2.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL fazla mesai ücret […]

  Continue Reading...
 • Fetö/Pyd Terör Örgütünden Tutuklamaya İtiraz Savunma Dilekçesi ARTVIN SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE   SAVCILIK S. NO___:2017/ SORGU NO________: 2018/   Tutuklamaya İtiraz Eden ŞÜPHELİ________________: Mehmet)   MÜDAFİİ________________: Av.   KONU___________________: …….Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2017/…… Sorgu  27/12.2017 tarihli Adli kontrol karina itiraz edilmiş Artvin Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2017/…… D Is.  03.01.2018 tarihinde tutuklanmıştır. TUTUKLAMA KARARININ İTİRAZEN KALDIRILARAK müvekkilin […]

  Continue Reading...
 • Yurtdışında Verilen Boşanma Kararının Tanınması Dilekçesi Örneği  (Aile Mahkemesi sıfatıyla)  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                            ………………..   DAVACI        :       VEKİLİ         :       DAVALI        :       KONUSU      :  Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin 19/01/20    tarih ve ….. karar sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.   […]

  Continue Reading...
 • Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR!   ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE     DAVACI                  :     VEKİLİ                    : Av.     DAVALI                   : 1-)                                       KONUSU : Tapu İptali ve Tescil Talebimiz hak.   DAVA DEĞERİ       : 30.000,00 TL – fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla –   AÇIKLAMALAR     :   […]

  Continue Reading...
 • Tapuya Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?                                                                                                                                                                           09 / 10 / 2017   SEYHAN İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   ADANA               Vekil eden ……….., annesi muris …………….’in vefatı üzerine mirasçısı olma sıfatıyla kurumunuza ………. İlgi no’lu başvuru ile muristen kalan taşınmazların intikali için başvurmuştur. Söz konusu taşınmaz ………. İli ……. İlçesi ……Mah. …… ada ……parsel […]

  Continue Reading...
 • Tahliye Taahhütnamesi Örneği TAHLİYE TAAHHÜDNAMESİ   TAAHHÜT TARİHİ: 18.05.2019     X’a ait olan VE 18.05.2018 BAŞLANGIÇ TARİHLİ KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRAL ADIĞIM ve halen oturmakta bulunduğum “X adresinde” bulunan daireyi 18.05.2019 tarihinde hiçbir ihtara veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın tahliye edeceğimi taahhüt ve kabul ederim.20/07/2018       Tahliyeyi Taahhüt Eden       […]

  Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden