Adana İcra Avukatı

First Feature Image

Ticari ve İcrai tüm uyuşmazlıklarınız ve icra takip, haciz, tahliye işlemleriniz.Adana İncekaş Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana Boşanma Avukatı

First Feature Image

Trafik Kazası Tazminatları, Boşanma, Babalık Davası, Mal Paylaşımı, Vasiyet, Miras Davası.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana İdari Dava Avukatı

First Feature Image

İdari ve Aile hukukuna dair tüm uyuşmazlıklar.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.Avukat Adana.

Adana Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi Hukuk Makaleleri

Adana Boşanma, Ceza, İcra, Bilişim Avukatlık ve Danışmanlık

 • Araç Yakalama Talebi Örneği -2018                     ERDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE     DOSYA NO               :2018/1381 E.   ALACAKLI             : SS Erdek Motorlu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi   VEKİLİ                     : Av.     BORÇLU/LAR        : 1-                                         2-     TALEP                      : Yukarıda adı ve soyadı yazılı bulunan borçlu/ların 35 EHJ 72, 35 CFJ 09, 10 FT 945, 35 Y […]

  Continue Reading...
 • Cep Telefonu Arıza Şikayet Dilekçesi    TÜKETİCİ SORUNLARI İSTANBUL İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                 Şikayet Eden Tüketici :   Vekili :  Av.    Şikayet Edilenler : 1.  ………….. Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (Satıcı) 2. …………… Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Teknik Servis) Konu : Müvekkile ait cep telefonundaki arızanın(ayıbın) bilirkişi marifetiyle […]

  Continue Reading...
 • İmei Numarasının Değiştirilmesi Kararına İtiraz Dilekçesi  Diyarbakır Tüketici Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne                                                                                                                         Tedbir Taleplidir   İtiraz Eden(Davacı)   :   Vekilleri                      : Av.                                      Davalı                         : Dava Değeri               : ……. TL   İtiraz Konusu             : ……. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’nın ……..tarih ve …….. sayılı kararının iptaline karar verilmesi istemidir. Açıklama                     […]

  Continue Reading...
 • Telefonun İmei Klonlanması Nedeniyle Mağduriyeti Şikayet Dilekçesi  T.C. ………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA       İLGİ : 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu   …./…./20…. tarihinde Ek-A’da fatura tıpkıçekimini sunduğum ve 05……………… nu.lı hattımla beraber kullandığım mobil telefonuma, cihazımın elektronik kimlik bilgisi(IMEI numarası)’nin klonlandığı ve …./…./20….. tarihinde iletişime kapatılacağı bilgisini içeren bir kısa mesaj ulaşmıştır. Bilgi Teknolojileri ve […]

  Continue Reading...
 • Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Elektrik Şirketinden Kayıp Kaçak Bedelini Öğrenme   … ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                      Kurumunuzun            abone numarasına sahip müşterisi              nin vekili bulunmaktayım. Kurumunuz ile müvekkil  arasında elektrik kullanımı hizmetinin ücret karşılığında sağlanmasına ilişkin bir sözleşme yapılmış bulunmaktadır. Sözleşme ilişkisinin devamı boyunca “kayıp kaçak bedeli”, “dağıtım bedeli”, […]

  Continue Reading...
 • Kaçak Su Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği GÖLBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA   ŞİKAYETÇİ                    : Aski Genel Müdürlüğü                                            VEKİLLERİ                     :   ŞÜPHELİ                        : İnşaat San. ve Tes. Müh. Tic. LTD.ŞTİ. şirketi ortakları ve yetkili kişileri                                         SUÇ                                : Kaçak su kullanmak suretiyle karşılıksız yararlanma   KONUSU                         : Kaçak su kullandığı […]

  Continue Reading...
 • KDV Nedeni ile Kaçakçılık Cezasına İtiraz Dilekçesi          VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI                   :……………………………………………………………………………………………                                     ……………………………………………………………………………………………. DAVALI                   :………………….Vergi Dairesi Müdürlüğü DAVANIN KONUSU : Kaçakçılık cezalı olarak salınan katma değer vergisinin kaldırıl-                                     Ması istemidir. DÖNEMİ                    :…………………. MİKTARI                  :………………………..TL Katma Değer Vergisi …………………………….                                     …………kaçakçılık cezası. İHBARNAME TARİH VE NUMARASI         :………/…../……… gün ve ……../….. […]

  Continue Reading...
 • Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği                                                           ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                                                İhtiyati Tedbir İstemlidir.   DAVACI………………..: VEKİLİ…………………..: DAVALI………………….: KONU…………………….: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil […]

  Continue Reading...
 •              TC          ………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:                          ESAS                             TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                           ……………………..                                                                                                             ALACAKLI               : ……………………………… VEKİLİ                      : ………………………………… BORÇLU                   : …………………………………. ÖLMÜŞ BABASI       : ………………………………… ÖLMÜŞ ANNESİ       : ……………………………….. BORÇ MİKTARI      :  …………………………… Yukarıda belirtilen borçtan dolayı varsa borçlu adına kayıtlı taşınmazları ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı ölü anne, […]

  Continue Reading...
 • Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi T.C. İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/……… E. TALEP…..: Alacaklı vekili geldi. Borçlunun vefat eden babası ….. (TC NO)’na ait olan ve henüz intikali gerçekleşmemiş hissesinin haczi için ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. …/…../………   ALACAKLI VEKİLİ

  Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden